Skip to main content

Hướng dẫn Kubet Crystal Palace Chủ tịch chỉ trích các thiết lập của Hiệp hội bóng đá châu Âu!Trình độ của chúng tôi có thể chơi ở UEFA Champions League để nhận được 100 triệu euro trong bộ phận

Chủ tịch Crystal Palace chấp thuận phân bổ của Hiệp hội bóng đá châu Âu! Cấp độ của chúng tôi có thể chơi Champions League và mất 100 triệu euro để được chia thành Chủ tịch Crystal Palace để chỉ trích số lượng các hiệp hội bóng đá châu Âu! Hãy để chúng tôi không có cơ hội chơi ở Champions League! Cấp độ của chúng tôi có thể được chia thành UEFA Champions League! Chủ tịch Crystal Palace Steve Paris đã đáng báo động, và anh ta không hề hấn gì. Nhiều đội bên ngoài năm giải đấu lớn là nóng, và họ thậm chí không san bằng nước tương. Champions League kiếm được rất nhiều tiền và các đội tham gia có thể nhận được một số tiền rất lớn. Nhưng giống như Crystal Palace có thể treo đội gần như các câu lạc bộ nhỏ và vừa, nhưng không có cơ hội xuất hiện trong Champions League. Lý do này rất phù hợp với các nguyên tắc phân bổ nguồn quyết định thị trường. Trước thị trường, nó phản ánh sự công bằng nhất có thể. Đó là một vấn đề mà Euza cần phải suy nghĩ thêm. Nó không thể được phân bổ theo cách chăm sóc các câu lạc bộ vừa và vừa, và sau đó chỉ định các địa điểm trong một hạn ngạch gian hàng khó khăn. Vậy làm thế nào chúng ta có thể thực sự phản ánh sự công bằng tài chính? Hãy để thị trường quyết định và để màn hình hệ thống. UEFA không chỉ phải tổ chức các cuộc thi, mà còn có trách nhiệm quan trọng nhất là phân bổ và giám sát thị trường. Làm cho bóng đá lựa chọn thị trường công bằng hơn ở châu Âu. Mức độ của đội Crystal Palace là quá đủ để tham gia Champions League.

Bài viết liên quan